OMM33/2017
ID intern unic:  369659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 33
din  24.03.2017
cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele
acvatice piscicole naturale pentru anul 2017
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 632
    În temeiul prevederilor art. 36 şi art. 40 alin. (2) din Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura,
ORDON:
    1. Se stabilesc următoarele perioade de prohibiţie pentru pescuitul sportiv şi de amator al tuturor speciilor de peşti şi pentru dobândirea moluştelor, crustaceelor şi altor organisme acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova:
    1) Timp de 70 de zile consecutive, de la 1 aprilie până la 9 iunie 2017, inclusiv:
    a) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la oraşul Camenca;
    b) în lacul de acumulare Dubăsari;
    c) în fluviul Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca şi în braţul Turunciuc;
    d) pe râurile Ciorna, Răut, Ichel, Bâc şi Botna, afluenți ai fluviului Nistru, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;
    e) pe râurile Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci, afluenți ai râului Prut, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;
    f) pe râurile Cogâlnic, Cahul, Ialpug, cu excepţia obiectivelor acvatice artificiale construite pe ele;
    g) în lacul Cahul.
    2) Timp de 60 de zile consecutive, de la 1 aprilie până la 30 mai 2017, inclusiv:
    a) în râul Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Teţcani;
    b) în lacul de acumulare Costeşti-Stânca;
    c) în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca până la satul Giurgiuleşti;
    d) în bălţile Manta.
    3) În lacul de acumulare Cuciurgan, de la 25 martie până la 31 mai 2017 inclusiv.
    2. În perioada de prohibiție se permite pescuitul specializat al scrumbiei pe fluviul Nistru, de la orașul Criuleni
(500 m aval de podul Chișinău-Poltava) până la satul Palanca, r-nul Ștefan-Vodă, inclusiv, cu excepția perioadei migrării în masă, care va fi stabilită prin ordin suplimentar.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Serviciului Piscicol (dl Vlad Ungurean).

    MINISTRUL MEDIULUI                                  Valeriu MUNTEANU

    Nr. 33. Chişinău, 24 martie 2017.